Labor Rotterdam
Technologie & Burger 
Als instrument om de ‘technologie’ dichter te brengen bij de ‘burger’ heeft Labor in opdracht van de gemeente Rotterdam in 1995 het Technologisch Oefencentrum Rotterdam (TOER) opgezet. In deze instelling worden jaarlijks duizenden Rotterdammers geholpen bij het omgaan met computers, het internet of het gebruik van allerlei apparaten. Hoewel TOER in eerste instantie vooral gericht was op de ‘ouderen’, blijkt uit de praktijk dat er door allerlei doelgroepen gebruik van wordt gemaakt.
In eerdere jaren heeft Labor in opdracht van ondermeer het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam ook andere projecten uitgevoerd op het vlak van Burger en Technologie. Daarbij is, in het kader van stimuleringsprogramma’s van de Europese Gemeenschap, ook samengewerkt met instituten uit andere Europese landen. Dit mede in het kader van technologische toepassingen voor ouderen en gehandicapten. Maar ook op het vlak van verbetering van de informatievoorziening tussen overheid en burger. 

© Labor Rotterdam 2007
Diversiteit 
Labor biedt creatieve oplossingen bij bijzondere vraagstukken.
Werknemers motiveren
Jongeren stimuleren.

Burgers bereiken met behulp van nieuwe media.

Bevorderen gebruik nieuwe technologie.

Labor, True is what works