Labor Rotterdam
Sport & Jeugdcultuur 
Specifiek ter stimulering van ‘positief gedrag’ van de schooljeugd in de leeftijd van 12 tot 18 jaar heeft Labor in samenwerking met Feyenoord en het Albeda College specifieke jeugdprojecten opgezet. In eerste instantie waren deze gericht op de leerlingen van basisscholen. Daaruit zijn de jeugdclub ‘Kameraadjes’ met nu ca. 20.000 leden en het 'Feyenoord Jeugdproject' voortgekomen waaraan jaarlijks door ca. 12.000 a 15.000 kinderen wordt meegedaan. Specifiek voor de leerlingen in het Voortgezet Onderwijs is het project SchoolChamps opgezet. Een groot jaarlijks toernooi op het gebied van voetbal en theater, waaraan wordt deelgenomen door een twintigtal grote scholen met een totale leerlingenpopulatie van ca. 35.000. Dit toernooi is vanaf 2000 uitgevoerd met financiële steun van o.a. het VSB Fonds. Gezien het succes van SchoolChamps heeft de gemeente Rotterdam / Sport en Recreatie Rotterdam, besloten de financiering over te nemen waardoor SchoolChamps voorlopig door kan gaan tot 2007.
Zoals uit de projectbeschrijvingen naar voren komt heeft Labor in de onderwijssector veel gedaan om zowel beleidsmatig als op het niveau van de leerlingen verbeteringen teweeg te brengen. Momenteel zijn nieuwe projecten in voorbereiding, ondermeer gericht op uitbreiding van sport en beweging op middelbare scholen en de ontwikkeling van een televisieserie die bij een landelijke omroep wordt uitgezonden.

© Labor Rotterdam 2007
Diversiteit 
Labor biedt creatieve oplossingen bij bijzondere vraagstukken.
Schoolchamps finale in de Kuip
Werknemers motiveren
Jongeren stimuleren.

Burgers bereiken met behulp van nieuwe media.

Bevorderen gebruik nieuwe technologie.

Labor, True is what works