Labor Rotterdam
Overige diensten 
De diversiteit van uitgevoerde projecten heeft er toe bijgedragen dat Labor over een bijzondere expertise beschikt als het gaat om innovatieve projecten of de implementatie van nieuw beleid. Zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven. Waarbij een belangrijke voorwaarde voor Labor is dat het betreffende onderwerp vooral gerelateerd is aan een maatschappelijke functie of de verantwoordelijkheid voor de leefomgeving van de opdrachtgever. Commercieel belang is daarbij zeker geoorloofd, maar mag niet het doel op zich zijn.

© Labor Rotterdam 2007
Diversiteit 
Labor biedt creatieve oplossingen bij bijzondere vraagstukken.
Werknemers motiveren
Jongeren stimuleren.

Burgers bereiken met behulp van nieuwe media.

Bevorderen gebruik nieuwe technologie.

Labor, True is what works