Labor Rotterdam
Ouderen & Leeftijdsbeleid†
Labor komt oorspronkelijk voort uit een P-management project, gericht op perspectieven en nieuwe ontwikkelingen op arbeidsmarkt. In het bijzonder rond de vergrijzing en positie van oudere werknemers. Daarbij is door Labor een studie gedaan naar zowel de sociale dimensies (loopbaanmogelijkheden, opleidingsmogelijkheden e.d) als economische aspecten van dit vraagstuk. Met als kerngegeven dat de toenemende vergrijzing van de bevolking leidt tot tekorten op de arbeidsmarkt, verlies aan know how en onbetaalbaarheid van uitstroomregelingen.

Vanaf 1992 heeft Labor actief bijgedragen aan bekendheid ten aanzien van deze problematiek op het niveau van bedrijven en instellingen, de overheid, vakbonden en scholingsinstituten. Activiteiten die zijn uitgevoerd betreffen onder andere:

  • De uitvoering van verder onderzoek in sectoren
  • De opzet van trainingen en workshops voor diverse doelgroepen
  • Advisering over de praktische toepassing van Leeftijdsbeleid
  • Het verspreiden van informatiemateriaal (films, brochures e.d.)
Daarnaast heeft Labor elke 2 jaar in samenwerking met diverse instanties in de regio Rijnmond de zogenaamde Labor Award uitgereikt. In 2003 heeft Labor onder auspiciŽn van de Taskforce Ouderen en Arbeid (Link ouderenenarbeid.nl) onderzoek verricht in verband met de uitreiking van de landelijke variant van de Labor Award; de Cum LíOude Prijs. Door de minister van sociale zaken is de prijs in mei 2003 uitgereikt aan de Milieudienst Groningen.

© Labor Rotterdam 2007
Diversiteit†
Labor biedt creatieve oplossingen bij bijzondere vraagstukken.
Werknemers motiveren
Jongeren stimuleren.

Burgers bereiken met behulp van nieuwe media.

Bevorderen gebruik nieuwe technologie.

Labor, True is what works