Labor Rotterdam
Ouderen 
In de eerste periode na de oprichting heeft Labor veel activiteiten uitgevoerd gericht op 'oudere werknemers', waaronder:

  • Begeleidingstrajecten aan bedrijven en instellingen ter bevordering van een meer Leeftijdsbewust Personeelsbeleid.
  • Onderzoek in sectoren naar mogelijkheden om de arbeidsparticipatie van oudere werknemers te verbeteren.
  • Vergroting/actualisering van het kennisniveau van ouderen, o.a. door de opzet en realisatie van het Technologisch Oefencentrum Rotterdam (TOER). Een scholingsinstituut voor mensen in de regio dat zijn tijd als 'E-centrum' ver vooruit was en waar inmiddels duizenden mensen de eerste stappen hebben gezet op het vlak van ICT en het gebruik van computers.
ouderen

© Labor Rotterdam 2007
Diversiteit 
Labor biedt creatieve oplossingen bij bijzondere vraagstukken.
Werknemers motiveren
Jongeren stimuleren.

Burgers bereiken met behulp van nieuwe media.

Bevorderen gebruik nieuwe technologie.

Labor, True is what works