Labor Rotterdam
Opzet TV bedrijf 
Labor heeft een belangrijke rol gespeeld bij het ontwikkelen en realiseren van ETV.nl, een educatieve TV zender die in januari 2001 is gestart in de regio Rijnmond. Deze organisatie is opgezet om bij te dragen aan het terugdringen van onderwijsachterstanden en het bereiken van doelgroepen die onvoldoende in tel zijn binnen het reguliere onderwijsaanbod. Labor is verantwoordelijk geweest voor de businessplannen en de opstart van ETV.nl.

© Labor Rotterdam 2007
Diversiteit 
Labor biedt creatieve oplossingen bij bijzondere vraagstukken.
Werknemers motiveren
Jongeren stimuleren.

Burgers bereiken met behulp van nieuwe media.

Bevorderen gebruik nieuwe technologie.

Labor, True is what works