Labor Rotterdam
Onderzoek†
Voorafgaand aan de uitreiking van de prijs zijn op basis van onderzoek organisaties in kaart gebracht die zich op dit vlak onderscheiden ten opzichte van anderen. Daarbij is beschreven:

  • Wat deze organisaties doen om de loopbaanmogelijkheden van hun (oudere) werknemers te bevorderen en/of
  • Op welke wijze wordt bijgedragen aan de arbeidsparticipatie van ouderen op de arbeidsmarkt.
De TaskForce Ouderen en Arbeid, onder wiens auspiciŽn het project werd uitgevoerd, wilde aan de hand van deze goede voorbeelden bevorderen dat organisaties op bredere schaal heldere uitgangspunten hanteren op het vlak van het P-beleid voor werknemers van alle leeftijden. Waarbij het tevens belangrijk is dat dit Ďbeleidí voldoende bekend is en wordt gedragen binnen de eigen organisatie. In de praktijk is gebleken dat de meeste organisaties zich op dit vlak aan het oriŽnteren zijn of dat men nog aan het begin staat van aanpassing van het bestaande beleid. Onderzoek de komende jaren is in dat opzicht belangrijk als graadmeter voor de gang van zaken in de Nederlandse bedrijven en instellingen.

Voor nadere informatie:
Website Taskforce Ouderen en Arbeid, www.ouderenenarbeid.nl
Website Cum LíOude Prijs, www.cumloude.nl
E-mail: info@cumloude.nl
Secretariaat :
Tel. 010 - 48 44 195
Fax : 010 - 48 44 655

© Labor Rotterdam 2007
Diversiteit†
Labor biedt creatieve oplossingen bij bijzondere vraagstukken.
cum loude uitreiking
Werknemers motiveren
Jongeren stimuleren.

Burgers bereiken met behulp van nieuwe media.

Bevorderen gebruik nieuwe technologie.

Labor, True is what works