Labor Rotterdam
Onderwijs & Jeugd 
De afgelopen jaren heeft Labor veel projecten uitgevoerd voor de onderwijssector. Daarbij gaat het vooral om:
  • De aanpak van het ziekteverzuim onder het personeel van scholen
  • Bestrijding van het docententekort, o.a. via werving en aanstelling van leerkrachten uit het buitenland
  • Managementadvisering van onderwijsinstellingen
Maar Labor heeft ook het nodige gedaan op het vlak van doelgroepen en het gedrag van jongeren. Daarbij zijn unieke initiatieven van de grond gekomen, die ook de komende jaren van grote betekenis kunnen zijn voor de onderwijssector en het jeugdbeleid.

© Labor Rotterdam 2007
Diversiteit 
Labor biedt creatieve oplossingen bij bijzondere vraagstukken.
SchoolChamps voetbal
Werknemers motiveren
Jongeren stimuleren.

Burgers bereiken met behulp van nieuwe media.

Bevorderen gebruik nieuwe technologie.

Labor, True is what works