Labor Rotterdam
Missie 
Labor werkt vanuit de missie om een positieve bijdrage te leveren aan maatschappelijke ontwikkelingen. Waarbij uiteraard de eigen continuďteit niet uit het oog wordt verloren. Want naast de meer commerciële activiteiten worden ook projecten uitgevoerd die maatschappelijk relevant zijn maar die geen winst opleveren. In alle gevallen wordt getracht het denken en doen met elkaar te verbinden. Want Labor wil zich echt onderscheiden door een ‘Rotterdamse benadering’, waarbij het uiteindelijk gaat om de resultaten en minder om de rapporten en goede voornemens.

© Labor Rotterdam 2007
Diversiteit 
Labor biedt creatieve oplossingen bij bijzondere vraagstukken.
Werknemers motiveren
Jongeren stimuleren.

Burgers bereiken met behulp van nieuwe media.

Bevorderen gebruik nieuwe technologie.

Labor, True is what works