Labor Rotterdam
Korte advies trajecten 
Voor diverse opdrachtgevers voert Labor geregeld korte adviesprojecten uit die betrekking hebben op zaken als:
  • Strategieontwikkeling / standpuntbepaling management
  • Beleidsontwikkeling / formulering van beleid
  • Het maken van businessplannen
Daarnaast kan naar behoefte op specifieke thema’s onderzoek worden verricht. Dit mede ter verzameling van beleidsinformatie of het onderbouwen van te nemen besluiten.

© Labor Rotterdam 2007
Diversiteit 
Labor biedt creatieve oplossingen bij bijzondere vraagstukken.
Werknemers motiveren
Jongeren stimuleren.

Burgers bereiken met behulp van nieuwe media.

Bevorderen gebruik nieuwe technologie.

Labor, True is what works