Labor Rotterdam
Cum L'oude Prijs 
Labor heeft in 2003 onderzoek verricht in opdracht van de Taskforce Ouderen en Arbeid in verband met de uitreiking van de ‘Cum L’Oude Prijs’. Deze is ingesteld om bij te dragen aan de bevordering van een meer Leeftijdsbewust Personeelsbeleid en vergroting van kansen en loopbaanmogelijkheden van oudere werknemers op de arbeidsmarkt. De instelling van de prijs is ook belangrijk uit het oogpunt van:

  • Stimulering van de discussie over de noodzaak tot (verdere) aanpassing van het personeelsmanagement van organisaties
  • Het in kaart brengen van praktische mogelijkheden om het beleid vorm te geven.
Door het beschrijven van dergelijke ‘good practices’ heeft de Taskforce Ouderen en Arbeid willen bevorderen dat bedrijven en instellingen zich beraden op toepassingsmogelijkheden binnen de eigen organisatie.

Labor is verantwoordelijk voor de praktische realisatie van het een en ander. De Cum L’Oude Prijs is de landelijke variant van de (regionale) Labor Award, die vanaf 1994 elke 2 jaar is uitgereikt. 

© Labor Rotterdam 2007
Diversiteit 
Labor biedt creatieve oplossingen bij bijzondere vraagstukken.
cum loude uitreiking
Werknemers motiveren
Jongeren stimuleren.

Burgers bereiken met behulp van nieuwe media.

Bevorderen gebruik nieuwe technologie.

Labor, True is what works