Labor Rotterdam
Advisering AV/Film sector 
Vanaf medio 2003 tot medio 2004 is vanuit Labor capaciteit (Interim Management) beschikbaar gesteld voor de verdere ontwikkeling en stimulering van de AV/Film sector van Rotterdam. In dat kader zijn bijdragen geleverd aan:
  • de professionalisering van deze sector (begeleiding kennisontwikkeling en opzet nieuwe opleidingen). Dit in samenwerking met Rotterdamse Opleidingsinstanties
  • de beleidsontwikkeling voor deze sector
  • werving van bedrijven en stimulering van producties, en
  • de opzet van nieuwe activiteiten, waaronder de opzet van een Haven Filmfestival
Het laatste in samenwerking met Rotterdamse Mediabedrijven (waaronder in het bijzonder Neon Media) en de Stichting Wereldhavendagen.

© Labor Rotterdam 2007
Diversiteit 
Labor biedt creatieve oplossingen bij bijzondere vraagstukken.
Werknemers motiveren
Jongeren stimuleren.

Burgers bereiken met behulp van nieuwe media.

Bevorderen gebruik nieuwe technologie.

Labor, True is what works