Labor Rotterdam
Advies 
De afgelopen jaren heeft Labor adviesprojecten uitgevoerd op het vlak van Personeel en Organisatie van onderwijsinstellingen, waarbij veel aandacht is besteed aan zaken als de aanpak van het ziekteverzuim en het terugdringen van het tekort aan docenten. Voor nadere informatie over de aanpak en mogelijkheden kan contact op worden genomen met Labor.

© Labor Rotterdam 2007
Diversiteit 
Labor biedt creatieve oplossingen bij bijzondere vraagstukken.
Werknemers motiveren
Jongeren stimuleren.

Burgers bereiken met behulp van nieuwe media.

Bevorderen gebruik nieuwe technologie.

Labor, True is what works