Labor Rotterdam
Activiteiten 
In de afgelopen jaren heeft LABOR zich ontwikkeld tot een adviesbureau met een bredere focus en met dienstverlening voor diverse sectoren. Zo zijn voor de onderwijssector bijzondere projecten uitgevoerd op het vlak van:

  • Kwaliteitsverbetering van Management en Organisatie van onderwijsinstellingen;
  • Vermindering van het ziekteverzuim;
  • Opleidings- en Trainingstrajecten.
Daarnaast is in de afgelopen jaren ook bijgedragen aan de opzet en realisatie van ETV.nl, de educatieve TV/Omroeporganisatie die in eerste instantie in de regio Rijnmond is gestart en geleidelijk aan landelijk gestalte krijgt.

© Labor Rotterdam 2007
Diversiteit 
Labor biedt creatieve oplossingen bij bijzondere vraagstukken.
Werknemers motiveren
Jongeren stimuleren.

Burgers bereiken met behulp van nieuwe media.

Bevorderen gebruik nieuwe technologie.

Labor, True is what works