Labor Rotterdam
Wat is Labor 
LABOR is een adviesbureau met een Rotterdamse inslag. Doelgericht en zonder poespas. Labor wil bewerkstelligen dat er zichtbare en meetbare resultaten worden bereikt voor de opdrachtgevers. Goede plannen worden in overleg met de klanten direct omgezet naar activiteitenprogramma’s en praktische toepassingen.
Labor is een adviesbureau met een Rotterdamse inslag
Na de oprichting in 1990, ten tijde van de ‘Sociale Vernieuwing’ in Rotterdam, heeft Labor de nodige projecten uitgevoerd ter ondersteuning van het midden en kleinbedrijf en bevordering van de veiligheid in de stad. Ook is veel aandacht besteed aan de positie van ‘oudere werknemers’. In dat kader is onder meer onderzoek gedaan naar ontwikkelingen op het vlak van arbeidsparticipatie en is elke 2 jaar de Labor-Award uitgereikt aan organisaties die bijdragen aan de arbeidsparticipatie van oudere werknemers.

In de afgelopen jaren heeft Labor zich ontwikkeld tot een adviesbureau met een bredere focus. Recentelijk zijn omvangrijke projecten uitgevoerd voor allerlei sectoren, onder andere in het onderwijs, gericht op innovatie, kwaliteitsverbetering en ontwikkeling van nieuwe beleidsinstrumenten. Ook zijn door Labor nieuwe organisaties opgezet die diensten verlenen op het vlak van kennisontwikkeling of de toepassing van nieuwe media.

© Labor Rotterdam 2007
Diversiteit 
Labor biedt creatieve oplossingen bij bijzondere vraagstukken.
Werknemers motiveren
Jongeren stimuleren.

Burgers bereiken met behulp van nieuwe media.

Bevorderen gebruik nieuwe technologie.

Labor, True is what works